Pracujemy w terenie!

Pracujemy w terenie!
Na spotkania przywozimy – próbki materiałów. Przed planowaną wizytą zachęcamy do skorzystania z formularzy wycen. Dostępne są formularze wycen: Tarasu, Elewacji, Ogrodzeń oraz Formularz Kontaktowy. Wstępna wycena umożliwia sprecyzowanie planowanej inwestycji: wstępny obmiar i wybór materiałów..
Wycena jest wysyłana do Klienta w ciągu 3-4 dni roboczych. Spotkania w terenie umawiamy w dogodnym dla Państwa terminie (również w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Zalety wizyt w terenie / u Klienta: przyłożenie wybranego materiału do elewacji budynku (materiał tarasowy, elewacyjny); zobaczenie materiałów w świetle dziennym; sprawdzenie wymiarów planowanej inwestycji; domówienie szczegółów inwestycji (np. podłoże pod taras, sposób wykończenia boków tarasu).

Pracujemy w terenie!