Pracujemy w terenie!

Pracujemy w terenie!
Na spotkania przywozimy – próbki materiałów.
Przed planowaną wizytą zachęcamy do skorzystania z formularzy wycen. Dostępne są formularze wycen: Tarasu, Elewacji, Ogrodzeń oraz Formularz Kontaktowy. Wstępna wycena umożliwia sprecyzowanie planowanej inwestycji: wstępny obmiar i wybór materiałów..
Wycena jest wysyłana do Klienta w ciągu 3-4 dni roboczych.
Spotkania w terenie umawiamy w dogodnym dla Państwa terminie (również w godzinach popołudniowych oraz w soboty).
Zalety wizyt w terenie / u Klienta:
• przyłożenie wybranego materiału do elewacji budynku (materiał tarasowy, elewacyjny)
• zobaczenie materiałów w świetle dziennym
• sprawdzenie wymiarów planowanej inwestycji
• domówienie szczegółów inwestycji (np. podłoże pod taras, sposób wykończenia boków tarasu)

Pracujemy w terenie!