Formularze Wycen

Formularze Wycen

Bezpłatna wycena tarasu

Bezpłatna wycena elewacji

Bezpłatna wycena ogrodzenia

Bezpłatna wycena zadaszenia

Do każdej Wyceny podchodzimy indywidualnie. Opracowane przez nas Wyceny przesyłane są do Klienta na adres e-mail podany w formularzu. Przewidywany czas na  odpowiedź to 3-4 dni robocze.

Informujemy, iż dane osobowe Klienta (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania), przesłane przez Klienta w formularzu - nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Polityka prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez witrynę pod nazwą ccomplex.pl, którego właścicielem jest Agnieszka Jaszczyk-Kożuch i Sebastian Kożuch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COMPLEX Agnieszka Jaszczyk-Kożuch Sebastian Kożuch sp.j. pod adresem 46-045 Kotórz Mały, ul. Cicha 9, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 991-049-42-45, REGON: 161 441 096, adres poczty elektronicznej e-mail: info@ccomplex.pl oraz numery telefonu 781 429 378 (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych Klientów firmy Complex to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o najważniejszych kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Firma Complex sp.j. informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma COMPLEX Agnieszka Jaszczyk-Kożuch Sebastian Kożuch sp.j.działająca pod adresem 46-045 Kotórz Mały, ul. Cicha 9

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wysłania formularza wyceny tarasu
  • wysłania formularza wyceny ogrodzenia
  • wysłania formularza zamówienia bezpłatnej wizyty
  • wysłania formularza kontaktowego

3. osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych)

4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

warunkiem do kontaktu w tym sprawie wycen i innych zapytań związanych z prowadzoną przez nas działalnością

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

Witryna internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.