Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez witrynę pod nazwą www.ccomplex.pl, którego właścicielem jest Agnieszka Jaszczyk-Kożuch i Sebastian Kożuch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CCOMPLEX sp . z o.o. pod adresem  Opole 45-130, ul. Kępska 12, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 7543359039, REGON: 525049847, KRS 0001031202 adres poczty elektronicznej e-mail: info@gardencomplex.pl i biuro@ccomplex.pl oraz numery telefonu 661 242 507 i 781 429 378 (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych Klientów firmy CCOMPLEX sp. z o.o. to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o najważniejszych kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Firma CCOMPLEX sp. z o.o informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CCOMPLEX sp . z o.o. pod adresem  Opole 45-130, ul. Kępska 12

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wysłania formularza wyceny tarasu
  • wysłania formularza wyceny ogrodzenia
  • wysłania formularza zamówienia bezpłatnej wizyty
  • wysłania formularza kontaktowego

3. osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych)

4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

warunkiem do kontaktu w tym sprawie wycen i innych zapytań związanych z prowadzoną przez nas działalnością

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

Witryna internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.