Wyceny

Bezpłatna wycena tarasu

    Bezpłatna wycena ogrodzenia

Bezpłatna wycena elewacji

    Formularz kontaktowy

Wycena zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu w ciągu 3-4 dni roboczych.

Dane osobowe (nr telefonu, adres e-mail) przesłane w formularzu - nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych Klientów firmy Complex sp.j. to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o najważniejszych kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Firma Complex sp.j. informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma COMPLEX Agnieszka Jaszczyk-Kożuch Sebastian Kożuch sp.j. działająca pod adresem 46-045 Kotórz Mały, ul. Cicha 9

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wysłania formularza wyceny tarasu
  • wysłania formularza wyceny ogrodzenia
  • wysłania formularza zamówienia bezpłatnej wizyty
  • wysłania formularza kontaktowego

3. osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych)

4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

warunkiem do kontaktu w tym sprawie wycen i innych zapytań związanych z prowadzoną przez nas działalnością

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

Witryna internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.