Sezonowanie tarasów kompozytowych – co to znaczy?

Sezonowanie to proces polegający na zmianach koloru desek kompozytowych.  Wpływ na zachodzące procesy ma lignina zawarta w drewnie.  Lignina to produkt naturalny, charakteryzujący się skłonnością do zmiany koloru, tzw. ”żółknięcia”. Proces zachodzi  pod wpływem światła ultrafioletowego (UV), w górnej warstwie desek kompozytowych.

Zmiany kolorystyki desek ustępują, pod wpływem wody (np. deszczowej). W celu przyspieszania procesu sezonowania zaleca się polewanie desek kompozytowych wodą w ciągu pierwszych tygodni po ułożeniu. Następnie włókna drewna ulegają naturalnemu procesowi szarzenia (następuje tzw. ustabilizowanie koloru desek kompozytowych).

Zachodzące zmiany w kolorystyce desek kompozytowych:

  • kolor bezpośrednio po ułożeniu desek kompozytowych (kolor wyjściowy);
  • kolor po upływie 1 do 2 miesięcy (zżółknięcie);
  • kolor po upływie 2 do 5 miesięcy (rozjaśnienie i zszarzenie).

Decydujący wpływ na czas trwania poszczególnych zmian w deskach kompozytowych mają: warunki atmosferyczne (nasłonecznienie, opady).

Zmiany te nie mają wpływu na pogorszenie właściwości fizycznych i mechanicznych desek i nie są ich wadą. Ważne – w przypadku tarasów częściowo zadaszonych mogą wystąpić różnice w kolorystyce desek.

W celu uniknięcia problemu zaleca się regularne polewanie desek kompozytowych wodą do czasu ustabilizowania się koloru desek.

* artykuł na podstawie ”Informacji Technicznych” firmy REHAU i ”Zasady pielęgnacji” firmy INOUTIC

Sezonowanie tarasów kompozytowych – co to znaczy?