Proces – szarzenia drewna a thermo drewno

Thermo Drewno jest to drewno poddane specjalnym zabiegom (tzw. modyfikacji termicznej). Proces ten polega na usunięciu wilgoci z drewna i skrystalizowaniu zawartych w drewnie cukrów. W wyniku tych działań otrzymujemy materiał:

  • odporny na dzianie grzybów i pleśni;
  • stabilny wymiarowo;
  • o niepowtarzalnym kolorze.

Proces szarzenie drewna (pokrywania patyną) dotyczy wszystkich gatunków drewna w tym drewna egzotycznego i thermo drewna. Szarzenie drewna (zmiana barwy materiału na srebrno-szarą) jest procesem naturalnym. Proces trwa zwykle od kilku miesięcy do roku.

W celu dłuższego utrzymywania barwy drewna należy systematycznie (najlepiej dwa razy do roku) stosować odpowiednie preparaty olejowe.

Proces – szarzenia drewna a thermo drewno