Podłoże pod taras z desek kompozytowych

Deski kompozytowe układane są bezpośrednio na legarach. W zależności od producenta legary różnią się między sobą:

  • wymiarami (długością, wysokością),

  • materiałem (profile wpc, profile aluminiowe),

  • budową (profile pełne, profile puste wewnątrz).

Sposób montażu tarasu zależy od istniejącego podłoża. Legary można układać na:

  • płycie betonowej,

  • kostce betonowej,

  • podbudowie kamiennej z ułożonymi elementami betonowymi,

  • materiałach izolacyjnych,

  • bezpośrednio na podbudowie kamiennej (dotyczy wyłącznie montażu z wykorzystaniem desek i legarów pełnych).

Podłoże pod taras z desek kompozytowych